Title: Právní úprava rybářství
Other Titles: The legal regulation of fishery
Authors: Kolář, Jan
Advisor: Stejskal Vojtěch, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Horáček Zdeněk, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38961
Keywords: rybářství;rybníkářství;rybářské právo;zákon č. 99/2004 sb.;rybník;rybářský revír;náhrada za omezení vlastnického práva;rybářská stráž;přestupek;trestní čin;český rybářský svaz.
Keywords in different language: fishing;fish farming;the legal regulation of fishery;act no 99/2004 coll;pond;fishing ground;compensation for the limitation of property rights;the fishery guard;delict;a crime;czech fishing union.
Abstract: Diplomová práce se věnuje problematice právní úpravy rybářství v České republice. V práci je popsán pojem rybářského práva, jeho historie a zařazení. Následně práce systematicky pojednává o právní úpravě rybářského práva v České republice a dále srovnává relevantní ustanovení s konkrétní národní právní úpravou. Diplomová práce také pojednává o rybářské stráži jako orgánu státní správy rybářství, deliktní odpovědnosti na úseku rybářství a institucionálním zabezpečení rybářství v České republice. V práci se autor téměř výlučně zaměřuje na české právní předpisy.
Abstract in different language: The diploma thesis disccus the issue of the legal regulation of fishery. It describes the concept of the regulation of fishery, the history and inclusion this theme. Subsequently, the thesis deals systematically with the legal regulation of fishing rights in the Czech Republic and also compares relevant provisions with specific national legislation. The diploma thesis also deals with the fishery guard as a public authority of fishery, liability in tort in the field of fisheries and institutional provision of fishery in the Czech Republic. In the work, the author focuses almost exclusively on Czech legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravni uprava rybarstvi.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
DP-Kolar-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce554,97 kBAdobe PDFView/Open
DP-Kolar-Stejskal.pdfPosudek vedoucího práce650,33 kBAdobe PDFView/Open
DP-Kolar-Horacek.pdfPosudek oponenta práce969,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38961

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.