Title: Boridování ocelí.
Authors: Coufal, Vladislav
Advisor: Kříž Antonín, Prof. Dr. Ing. IWE
Referee: Chocholatý Ondřej, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38990
Keywords: tvrdé chromování;boridování;nitridování;zkouška tvrdosti;tribologická zkouška;impact test;lomová houževnatost;zkouška korozivzdornosti
Keywords in different language: hard chromium plating;boriding;nitriding;hardness test;tribological test;impact test;fracture toughness;corrosion test
Abstract: Diplomová práce se bude zabývat srovnáním různých způsobů chemicko-tepelného zpracování. Hlavní pozornost bude upřena na boridování, jakožto možné náhrady tzv. tvrdého chromátování. Experimentální program bude sestávat z kontroly chemického složení, tvrdosti, otěruvzdornosti, korozivzdornosti, atd. Dále bude provedeno srovnání s nitridovanou vrstvou.
Abstract in different language: The thesis will deal with the comparison of different methods of chemical-heat treatment. The main focus will be on boriding as a possible replacement for so-called hard chromating. The experimental program will consist of checking the chemical composition, hardness, abrasion resistance, corrosion resistance, etc. Next, a comparison with the nitrided layer will be performed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Coufal_DP_Boridovani oceli.pdfPlný text práce8,86 MBAdobe PDFView/Open
H_Coufal.pdfPrůběh obhajoby práce4,6 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Vladislav Coufal_S16N0094K.pdfPosudek vedoucího práce466,04 kBAdobe PDFView/Open
OP_Vladislav Coufal_S16N0094K.pdfPosudek oponenta práce186,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38990

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.