Title: Analýza mikrostruktur získaných 3D tiskem.
Authors: Kadlecová, Andrea
Advisor: Kučerová Ludmila, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bublíková Dagmar, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38992
Keywords: aditivní technologie;kovový 3d tisk;ms1;konvenčně zpracovaná maraging ocel;mechanické vlastnosti
Keywords in different language: additive manufacturing;3d metal print;ms1;conventional maraging steel;mechanical properties
Abstract: V rámci této diplomové práce byla provedena detailní mikrostrukturní analýza nástrojové martenziticky vytvrditelné oceli (Maraging Steel) zpracované DMLS technologií. Cílem bylo provést materiálovou analýzu používaného prášku oceli MS1 a detailní mikrostrukturní analýzu vzorků aditivně zpracovaných, a to po tisku a vzorků, které po tisku prošly dalším tepelným zpracováním na odstranění pnutí nebo na zvýšení pevnosti. Pro srovnání byla provedena mikrostrukturní analýza konvenčně zpracované maraging oceli se stejnými parametry, jako u aditivně zpracované. Dílčím cílem bylo rovněž porovnání dosažených mechanických vlastností tištěných vzorků s mechanickými vlastnostmi materiálu stejného chemického složení vyrobeného konvenčními technologiemi.
Abstract in different language: A detailed microstructural analysis of Maraging tool steel processed by DMLS technology was carried out in this diploma thesis. The aim of this thesis was to perform material analysis of the used 3D powder of Maraging tool steel and detailed microstructural analysis of additively manufactured maraging steel samples, these are the printed samples and the printed samples that were subsequently heat treated. For comparison was performed the microstructural analysis of conventional maraging steel samples with similar parameters as additively manufactured samples. The partial aim was to compare the mechanical properties of printed samples with mechanical properties of the same chemical composition.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kadlecova_A_2019.pdfPlný text práce4,67 MBAdobe PDFView/Open
H_Kadlecova.pdfPrůběh obhajoby práce618,23 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Andrea Kadlecova_S18N0055K.pdfPosudek vedoucího práce614,02 kBAdobe PDFView/Open
OP_Andrea Kadlecova_S18N0055K.pdfPosudek oponenta práce726,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38992

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.