Title: Chování vysokopevných ocelí při ohýbání za studena.
Authors: Rubešová, Kateřina
Advisor: Kučerová Ludmila, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Konopík Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38993
Keywords: press hardening;22mnb5;bórové oceli;docol;flc křivky
Keywords in different language: press hardening;22mnb5;boron steel;docol;flc curves
Abstract: Diplomová práce se zabývá možností simulace procesu press hardeningu pomocí termo-mechanického simulátoru na vysokopevných martenzitických ocelích a také určením vhodných parametrů pro toto zpracování. Práce obsahuje vyhodnocení mikrostruktury a mechanických vlastností zpracovaných materiálů a jsou v ní sestaveny FLC křivky jednoho z vybraných experimentálních materiálů.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the possibility of simulation of process press hardening using thermo-mechanical simulator on high-strength martensitic steels as well as determination of suitable parameters for this processing. The work includes evaluation of microstructure and mechanical properties of processed materials and FLC curves of one of selected experimental materials
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Rubesova_2019.pdfPlný text práce7,57 MBAdobe PDFView/Open
H_Rubesova.pdfPrůběh obhajoby práce689,84 kBAdobe PDFView/Open
OP_Katerina Rubesova_S17N0075K.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Katerina Rubesova_S17N0075K.pdfPosudek vedoucího práce414,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38993

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.