Title: Mikrobiální koroze kovů.
Authors: Michálek, Pavel
Advisor: Chocholatý Ondřej, Ing. Ph.D.
Referee: Stoulil Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38994
Keywords: koroze;mikrobiální koroze;sulfátredukující bakterie;anaerobní proces;biofilm;kvasinky;elektrochemická impedanční spektroskopie;elektrochemický šum;korozní odolnost;nyquistův diagram
Keywords in different language: corrosion;microbial corrosion;sulfate-reducing bacteria;anaerobic proces;biofilm;yeast;electrochemical impedance spectroscopy;electrochemical noise;corrosion resistence;nyquist impedance
Abstract: Cílem této práce je sestrojit zařízení pro testování mikrobiální koroze a dále zjistit, zda mikrobiální koroze mohla porušit trubku z pivovarského zařízení. Teoretická část popisuje korozi, mikrobiální korozi, příčiny, mechanismy a činitele jejího vzniku, způsoby ochrany a laboratorního testování. V experimentální části se práce zabývá zjišťováním korozní odolnosti vybraných materiálů pomocí metody elektrochemické impedanční spektroskopie a metody elektrochemického šumu. Korozní odolnost je vyhodnocena z Nyquistova diagramu.
Abstract in different language: The goal of this thesis is to construct the device for microbial corrosion testing and to find out if microbial corrosion could break the brewery tube. The theoretical part describes corrosion, causes, mechanisms and faktors of its origin, way of protection and laboratory testing. The experimental part contains the detection of corrosion resistance of selected materials by electrochemical impedance spectroscopy and electrochemical noise method. The corrosion resistance is evaluated by Nyquist impedance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavel Michalek.pdfPlný text práce5,31 MBAdobe PDFView/Open
H_Michalek.pdfPrůběh obhajoby práce4,93 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Pavel Michalek_S17N0103P.pdfPosudek vedoucího práce393,35 kBAdobe PDFView/Open
OP_Pavel Michalek_S17N0103P.pdfPosudek oponenta práce282,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38994

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.