Title: Osudy českých reemigrantů z rumunského Gerníku po roce 1989
Other Titles: Fate of Czech re-emigrants from Romanian Gernik after year 1989
Authors: Glazer, Tomáš
Advisor: Morávková Naděžda, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39151
Keywords: gerník;banát;rumunsko;reemigrace;1989;krajané;západní čechy
Keywords in different language: gârnic;banat;romania;re-emigration;1989;compatriots;west bohemia
Abstract: Díky internetovému a serióznímu médiu jsme denně informováni o problematice menšin nejen ve světě, ale také v českém prostředí. Přesto mezi námi žije menšina, o níž pravděpodobně většina české společnosti nikdy neslyšela - banátští Češi z Rumunska. Banátští Češi jsou skutečně zajímavým fenoménem, o němž se v posledních letech začíná opětovně mluvit, ovšem výhradně ve spojitosti s krajany, kteří v Rumunsku setrvali, a jimž hrozí postupný zánik vlivem masivního odchodu mladých rodin do České republiky. Jakožto potomek reemigrantů z banátského Gerníku jsem se rozhodl nastínit osudy přistěhovalců z této obce, kteří se po pádu socialismu v Rumunsku odebrali na západ Čech. První a druhá kapitola se věnuje nejprve jejich příchodu do Rumunska v 19. století z českého území, které ale tehdy bylo součástí rakouské monarchie, a poté se věnuje jejich hospodářské situaci v obci před samotným odchodem, jelikož polnosti byly jediným zdrojem jejich živobytí. Následující kapitoly se snaží metodou orální historie nastínit osudy vybraných rodin v průběhu devadesátých let dvacátého století a na přelomu tisíciletí. Užito bylo také soukromých pramenů rodin či právnických osob. Do práce byly zahrnuty určité kapitoly, jež se dle mě týkají zajímavých témat, jako například asimilace Kateřiny Tudosové, která do České republiky přijela jako adolescent. Hlavním záměrem práce však bylo nastínit jednotlivé kulturní proměny, jež v tomto etniku vlivem českého kulturního prostředí nastaly. Jelikož se Gerničané v Rumunsku vyznačovali svou osobitou náboženskou stránkou, v níž hrály svoji roli hlavně tradice, rozhodl jsem se zaměřit právě na změny, které nastaly právě u nich. V práci jsem se však zaměřil i na "světskou sféru". Jedná se o popis gernického kroje, vyznačujícího se svým osobitým vzezřením, o hudební stránku, banátskou kuchyni, či o popis vývoje banátského svatebního obřadu. Práce primárně čerpá z orálních pramenů, tedy z rozhovorů s přímými účastníky událostí, ale také z osobních poznatků autora této práce, který se mezi krajany na západě Čech dlouho pohybuje.
Abstract in different language: Thanks to internet and serious medium we are inform about problematic of communities in Czech Republic and in the world. There is a community, which is probably unknow for Czechs - Czech re-emigrants from Romanian Banat. We get new information about these people, but they relate to compatriots, who are still living in Romania. And that is the reason, why I decided to describe fate of re-emigrants from Gerník, who moved to Czech Republic (West Bohemia) after year 1989. First two chapters are about their coming to Romania in 19th century. In next chapters I try to describe stories of some families. I used oral method. Main intention was to show culture changes, which happened because of adaptation. I focused on traditions, which are connected with Catholicism. One of the most interesting parts are a description of their folk costume, their style of eating or evolution of wedding.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Glazer_reemigrace.pdfPlný text práce4,27 MBAdobe PDFView/Open
Glazer V.pdfPosudek vedoucího práce281,15 kBAdobe PDFView/Open
Glazer O.pdfPosudek oponenta práce168 kBAdobe PDFView/Open
Glazer P.pdfPrůběh obhajoby práce207,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.