Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorSuková, Tereza
dc.contributor.refereeMiňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
dc.date.accepted2019-9-9
dc.date.accessioned2020-08-24T11:42:33Z-
dc.date.available2017-6-30
dc.date.available2020-08-24T11:42:33Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-6-25
dc.identifier76383
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39182-
dc.description.abstractDiplomová práce se nejprve věnuje charakteristice rozhodování a rozhodovacího procesu. Další částí práce je přehledová studie výzkumů rozhodovacích procesů, která je rozdělena na část sumarizační a obsahovou. Sumarizační část shrnuje výzkumy rozhodovacích procesů za pomocí grafů a tabulek. V obsahové části je přehled výzkumných cílů výzkumů rozhodovacích procesů a následně shrnutí výzkumých závěrů výzkumů rozhodovacích procesů dle tematických oblastí.cs
dc.format75 s., XLVI
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectrozhodovánícs
dc.subjectrozhodovací procescs
dc.subjectpřehledová studiecs
dc.subjectvýzkumcs
dc.titlePřehledová studie výzkumů rozhodovacích procesůcs
dc.title.alternativeThe Overview Study of Research of Decision-making Processen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis at first focuses on characteristics of decision-making and decision-making process. The next part of the thesis is the overview study of research of decision-making process. This part is divided into summary and content section. The summary section charts research of decision-making process through graphs and tables. The content section includes outline of research goals and research conclusions of research of decision-making process. Conclusions of research are summarized by thematic domains.en
dc.subject.translateddecision-makingen
dc.subject.translateddecision-making processen
dc.subject.translatedoverview studyen
dc.subject.translatedresearchen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Tereza Sukova.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Sukova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce537,19 kBAdobe PDFView/Open
Sukova_oponent.pdfPosudek oponenta práce798,46 kBAdobe PDFView/Open
Sukova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce250,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39182

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.