Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorHusáková, Aneta
dc.contributor.refereeSzachtová Alena, PhDr.
dc.date.accepted2019-6-13
dc.date.accessioned2020-08-24T11:42:33Z-
dc.date.available2017-6-30
dc.date.available2020-08-24T11:42:33Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-12
dc.identifier76384
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39183-
dc.description.abstractPráce zkoumá problémy integrace vztahující se k dětem s poruchami autistického spektra do běžné školy. Zabývá se otázkami, jaké jsou výhody a nevýhody této problematiky. Práce obsahuje kazuistiky dvou chlapců základní školy a rozhovory s jejich rodiči a učiteli. Výsledky rozhovorů ukazují, jak integraci dětí s PAS vnímají rodiče a jak na ni pohlížejí učitelé. Odpovědi jsou vzájemně porovnávány a přispívají k zobecnění tohoto tématu.cs
dc.format69 s. (114 525 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectautismuscs
dc.subjectintegracecs
dc.subjectkazuistikacs
dc.subjectporuchy autistického spektracs
dc.titleProblémy integrace autistických dětí do běžné školycs
dc.title.alternativeProblems of integration of children with autism spectrum disorders into ordinary schoolsen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe diploma theses deals with problems of integration of children of autism spectrum disorders into ordinary school. In the work are questions advantages and disadvantages of this issues. The diploma theses include case interpretation two boys of primary school and interwiews of parents and teachers. Results interwiews shows how integration childrens with PAS perceive parents and teachers. The answers are compared and contribute to generalize of this topic.en
dc.subject.translatedautismen
dc.subject.translatedintegrationen
dc.subject.translatedcaseen
dc.subject.translatedautism spectrum disordersen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Problemy integrace autistickych deti do beznych skol.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Husakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce94,42 kBAdobe PDFView/Open
Husakova_oponent.pdfPosudek oponenta práce93,04 kBAdobe PDFView/Open
Husakova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce329,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39183

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.