Title: Benefity pro zaměstnance jako nástroj konkurenceschopnosti podniků na trhu práce
Other Titles: Employee benefits as a means of competitive ability in the labour market
Authors: Klement, Filip
Advisor: Mičudová Kateřina, Ing. Ph.D.
Referee: Tesařová Vendula, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39518
Keywords: benefit;zaměstnanec;zaměstnavatel;stravenky;dotazníkové šetření;preference;vnímání
Keywords in different language: benefit;employee;employer;meal tickets;questionnaire;preference;perception
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zaměstnaneckými benefity a jejich vnímáním ve společnosti. Dále tato práce vymezuje základní pojmy, členění benefitů, nabídku a poptávku na současném trhu s benefity. Současně jsou v práci ukázány možnosti benefiů ve státní sféře a také legislativní a daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů. Na základě realizovaného dotazníkového šetření jsou v závěru práce vyhodnoceny závěry z odpovědí respondentů a zároveň jsou uvedena doporučení pro poskytovatele zaměstnaneckých benefitů.
Abstract in different language: The Bachelor Thesis is focused on employee benefits and their perception in society. There are also defined basic terms, categories of benefits, supply and demand on the current market with employee benefits. Concurrently in the thesis there are shown options for employee benefits in public administration and also legal and taxes aspects of employee benefits. Based on the questionnaire survey there are evaluated conclusions from respondents' answers as well as recommendations for providers of employee benefits.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka Prace -Klement.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
BP_Klement_VP.pdfPosudek vedoucího práce233,94 kBAdobe PDFView/Open
BP_Klement_OP.pdfPosudek oponenta práce164,54 kBAdobe PDFView/Open
Klement - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce58,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39518

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.