Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJareš, Adam
dc.date.accessioned2020-09-14T10:00:19Z-
dc.date.available2020-09-14T10:00:19Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationJAREŠ, A. Kryptoměny a občanské právo. Revue pro právo a technologie, 2020, roč. 11, č. 21, s. 21-46. ISSN 1804-5383.en
dc.identifier.issn1804-5383
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39647
dc.description.abstractKryptoměny nejsou v současné chvíli v oblasti soukromého práva jakkoliv výslovně upraveny a jejich regulaci je možné nalézt pouze ve veřejnoprávních předpisech. Cílem textu je posouzení, jakým způsobem na kryptoměny nahlíží občanský zákoník, jaké právní vztahy vznikají při zápisu transakce do nového bloku v rámci protokolu blockchain a zda lze považovat kryptoměny za věc ve smyslu její legální definice v občanském zákoníku. Text se následně věnuje diskuzi o důsledcích dosažených závěrů.cs
dc.format26 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherMasarykova univerzitacs
dc.relation.ispartofseriesRevue pro právo a technologiecs
dc.rights© Masarykova univerzitaen
dc.subjectblockchaincs
dc.subjectkryptoměnycs
dc.subjectbitcoincs
dc.subjectobčanský zákoníkcs
dc.subjectvěc v právním smyslucs
dc.subjectnabídka a akceptacecs
dc.subjecttransakcecs
dc.titleKryptoměny a občanské právocs
dc.title.alternativeCryptocurrencies and civil lawen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedCryptocurrencies are not currently regulated by civil law and it is possible to find their regulation only in public law. The main aim of this text is to examine how the Civil Code can deal with cryptocurrencies, what legal relationships arise when a transaction is included into a new block within a blockchain protocol, and whether cryptocurrencies could be regarded as a “thing” in a legal sense within the meaning of its legal definition in the Civil Code. Text then focuses on a discussion about consequences of the author’s conclusions.en
dc.subject.translatedblockchainen
dc.subject.translatedcryptocurrenciesen
dc.subject.translatedbitcoinen
dc.subject.translatedcivil codeen
dc.subject.translatedthing in a legal senseen
dc.subject.translatedoffer and acceptanceen
dc.subject.translatedtransactionsen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43929832
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Jareš - Kryptoměny a občanské právo.pdf181,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39647

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD