Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBublíková, Dagmar
dc.contributor.authorJirková, Hana
dc.contributor.authorJanda, Tomáš
dc.contributor.authorVrtáček, Jiří
dc.contributor.authorMach, Josef
dc.contributor.editorKučerová, Ludmila
dc.contributor.editorJirková, Hana
dc.contributor.editorJeníček, Štěpán
dc.date.accessioned2020-10-19T05:42:32Z
dc.date.available2020-10-19T05:42:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationKUČEROVÁ, Ludmila ed.; JIRKOVÁ, Hana ed.; JENÍČEK, Štepán ed. Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering: 15.-17.09.2020, Pilsen. 1. vyd. Plzeň: University of West Bohemia, 2020, s. 47. ISBN 978-80-261-0958-7.en
dc.identifier.isbn978-80-261-0958-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39804
dc.description.abstractVysokopevné vícefázové oceli, u kterých lze dosáhnout vhodným tepelným zpracováním směsných zákalných struktur, představují dnes pro své dobré mechanické vlastnosti širokou škálu vyžití. Mezi vícefázové oceli, které se dnes často využívají zejména v automobilovém průmyslu, patří oceli martenzitické. U těchto ocelí se dosahuje meze pevnosti až 1700 MPa. Pro získání vyšší tažnosti martenzitických ocelí se používá jako tepelné zpracování tzv. Q-P proces (Quenching and partitioning process), který se skládá z austenitizace, ochlazení mezi teploty Ms a Mf a následného ohřevu na teplotu přerozdělení, kde při výdrži dochází k difúzi uhlíku z přesyceného martenzitu do austenitu. Pro tento experiment byla zvolena martenzitická ocel s obsahem uhlíku 0,4 %, 2 % křemíku a 1,3 % chromu. Tato ocel byla tepelně zpracována Q-P procesem s různou rychlostí ochlazování z teploty Ms na teplotu kalení, kdy dochází k částečné tvorbě martenzitu z austenitu. Byl zjišťován vliv rychlosti ochlazování v této kritické části zpracování na vývoj mechanické vlastnosti a výslednou mikrostrukturu. Byla získána martenziticko-bainitická struktura s malým podílem feritu a zbytkového austenitu. Bylo dosaženo meze pevnosti až 1870 MPa při tažnosti 9 % a došlo ke stabilizaci 12 % zbytkového austenitu.cs
dc.description.sponsorshipPING Junior 2019 is organized with the support of funds for specific university research project SVK1-2020-005.en
dc.format1 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherUniversity of West Bohemiaen
dc.rights© University of West Bohemiaen
dc.subjectAHSScs
dc.subjectQ-P procescs
dc.subjectzbytkový austenitcs
dc.titleVliv rychlosti ochlazování v oblasti martenzitické přeměny na mechanické vlastnosti vysokopevné oceli s obsahem uhlíku 0,4%cs
dc.typeconferenceObjecten
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.type.versionPeer-revieweden
dc.subject.translatedAHSSen
dc.subject.translatedQ-P processen
dc.subject.translatedresidual austeniteen
Appears in Collections:Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering
Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proceedings_PING Junior_2020-10.pdfPlný text246,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39804

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.