Title: Vzdělávání při práci a mimo práci v organizaci
Other Titles: Training on the job and off the job in the organization
Authors: Černá, Michaela
Advisor: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39992
Keywords: vzdělávání při práci;vzdělávání mimo práci;rozvoj zaměstnanců;podnikové vzdělávání;systematické vzdělávání
Keywords in different language: on the job training;off the job training;employee development;company training;systhematic training
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na vzdělávání zaměstnanců v organizaci, konkrétně na vzdělávání při práci a mimo práci. Je rozdělena na dvě hlavní části - teoretickou část a praktickou část. V teoretické části jsou na základě studia odborné literatury obsaženy základní informace o vzdělávání zaměstnanců v podniku se zaměřením na vzdělávání při práci a mimo práci. V praktické části je představena zvolená organizace - Plzeňský Prazdroj, a. s. a její systém vzdělávání se zaměřením na obchodní zástupce. Prostřednictvím dotazníkového šetření je zjištěn názor zaměstnanců na vzdělávání a na základě výsledků tohoto dotazníku jsou vytvořeny návrhy a opatření pro zlepšení vzdělávacích procesů ve zvolené organizaci.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on training of employees in the organization, especially on on-the-job and off-the-job training. It is divided into two main parts - theoretical part and practical part. The theoretical part contains basic information about training of employees in the company focused on on the job and off the job training based on the study of literature. In the practical part the chosen organization - Plzeňský Prazdroj, a. s. and its sales representatives education system is introduced. The opinion of employees on the training is analyzed through the questionaire. Based on the answers of this questionaire the following suggestions and measures for improving the current training process in the company are made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Cerna.pdfPlný text práce944,33 kBAdobe PDFView/Open
BP_Cerna_VP.pdfPosudek vedoucího práce224,34 kBAdobe PDFView/Open
BP_Cerna_OP.pdf.pdfPosudek oponenta práce140,22 kBAdobe PDFView/Open
Cerna - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce39,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39992

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.