Title: Herní platforma s LCD displejem řízená mikrokontrolérem
Other Titles: Microprocessor controlled gaming platform with LCD display
Authors: Lufinka, Ondřej
Advisor: Bartl, Matouš
Referee: Čermák, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4011
Keywords: herní platforma;herní konzole;mikroprocesor;mikropočítač;MSP430;MSP430F5529;3D grafika
Keywords in different language: gaming platform;game console;microprocessor;microcomputer;MSP430;MSP430F5529;3D graphics
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem herní platformy postavené na mikroprocesoru MSP430F5529 od firmy Texas Instruments. Popisuje kompletní stavbu hardwaru od základních zapojení pro oživení mikrokontroléru po veškeré vstupní a výstupní periférie vhodné k využití procesoru jako jádra pro aplikaci v oblasti herních konzolí. Obsažena jsou veškerá schémata zapojení a desky plošných spojů. Dále je řešen návrh programového vybavení mikropočítače. Prostřednictvím vývojových diagramů a přiložených kompletních zdrojových kódů je popsán postup inicializace procesoru do provozuschopného stavu a dále vlastní program uživatelského rozhraní včetně jednoduchých funkčních her. Práci lze dále rozvíjet tvorbou složitějšího softwarového vybavení a komplexnějšího využití vstupních a výstupních bloků. Například jejich větší kombinování v rámci jedné aplikace. Na závěr je přiloženo několik měření soustředěných na spotřebu energie procesoru a celého zařízení.
Abstract in different language: This paper deals with the project of gaming platform based on the microprocessor MSP430F5529 by Texas Instruments company. At first it describes the complete construction of hardware. It starts with basic circuits to make the microprocessor operational and it also shows the other peripheries good for device from the field of game consoles. All electrical schematics and printed circuit boards are attached. Then the software design is discussed via flow charts and complete source codes. There is the solution of the initialization of the microcomputer and also the user interface including simple games. The thesis can be still developed by the creation of new firmware with more sophisticated applications and by more complex usage of the input output peripheries. For example by combining more of them in one application. At the end there are several simulations focused on the power consumption of the microprocessor itself and the whole device.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lufinka_2012.pdfPlný text práce6,17 MBAdobe PDFView/Open
047194_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce335,15 kBAdobe PDFView/Open
047194_oponent.pdfPosudek oponenta práce298,73 kBAdobe PDFView/Open
047194_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce125,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4011

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.