Title: Hodnotová orientace v oblasti pohybových aktivit a kondiční úroveň studentů Západočeské univerzity v Plzni
Other Titles: The main areas of interest in physical activities and fitness levels of students at University of West Bohemia in Pilsen
Authors: Skuhrová, Johana
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40292
Keywords: hebetické období;motorické testy;hodnotová orientace;kondiční úroveň
Keywords in different language: hebetic period;motor tests;value orientation;fitness level
Abstract: Hlavním cílem diplomové práce je zjištění hodnotové orientace studentů Západočeské univerzity v Plzni v oblasti pohybových aktivit a posouzení kondiční úrovně studentů 1. ročníků jednotlivých fakult této univerzity.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to find out the main value orientation of students of the University of West Bohemia in the area of physical activities and also to assess the fitness level of 1st year students at the faculties of the University of West Bohemia in Pilsen by using the selection of motor test which comes from the motor test battery called UNIFIT (by authors Měkota, Kovář a kol., 1995).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - KONECNA - PDF.pdfPlný text práce3,4 MBAdobe PDFView/Open
Skuhrova J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce164,81 kBAdobe PDFView/Open
Skuhrova J. - OP.pdfPosudek oponenta práce166,17 kBAdobe PDFView/Open
Skuhrova.pdfPrůběh obhajoby práce49,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40292

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.