Title: Metodika nácviku základních dovedností mažoretkového sportu u dětí mladšího školního věku - videoprogram
Other Titles: Methodology of practice of basic skills from the majorettes sport for children of younger school age - videoprogram
Authors: Tuháčková, Nikola
Advisor: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Referee: Kalistová Petra, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40297
Keywords: mažoretkový sport;baton;mladší školní věk;videoprogram;ts prezioso blatná
Keywords in different language: majorettes sport;baton;younger school age;videoprogram;ts prezioso blatná
Abstract: V této práci nalezneme stručný popis mladšího školního věku, popis volného času a informace o mažoretkovém sportu. Je zde krátce popsána historie mažoretek, dále disciplíny, věkové kategorie, druhy náčiní a také pravidla mažoretkového sportu, v nichž nalezneme rozepsané jednotlivé levely. Další částí diplomové práce je videoprogram se základními prvky mažoretkového sportu. Ve videoprogramu jsou ukázky prvků z baton a pom-poms s mluveným komentářem popisujícím nácvik, jsou zde také zmíněny chyby, kterých se můžeme dopouštět při provádění cviků.
Abstract in different language: In this diploma thesis we can find a brief description of younger school age, leisure and information about majorettes sport. In the thesis is described history of majorettes, discipline, age categories, rules of majorettes sport etc. Next part of the diploma thesis is a video program which includes examples of basic exercises in majorettes sport. The video program shows examples of exercises from baton and pom-poms with spoken commentary. The video program also contains description of typical errors that we can make when we are performing the exercises.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Tuhackova Nikola.pdfPlný text práce946,33 kBAdobe PDFView/Open
Tuhackova N. - VP.pdfPosudek vedoucího práce179 kBAdobe PDFView/Open
Tuhackova N. - OP.pdfPosudek oponenta práce195,67 kBAdobe PDFView/Open
Tuhackova.pdfPrůběh obhajoby práce53,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40297

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.