Title: Diagnostika rytmických schopností u žáků 1. stupně základní školy
Other Titles: Diagnostics of the rhythmic abilities of the students at primary school
Authors: Nováková, Kristýna
Advisor: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Referee: Špottová Petra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40299
Keywords: mladsi skolni vek;koordinacni schopnosti;rytmicke schopnosti;standardizovane testy;zasobnik aktivit
Keywords in different language: early school age;coordination abilities;rhythmic abilities;standardized tests;list of activities
Abstract: Diplomova prace se zabývá diagnostikou rytmickych schopnosti u zaku 1. stupne zakladni skoly, ktera je provadena pomoci standardizovanych testu. Jde predevsim o zjisteni urovne rytmickych schopnosti u zaku mladsiho skolniho veku a zaroven ma prace za ukol zjistit, zda jsou rytmicke schopnosti ovlivneny pohlavím, či pohybovými volnočasovými aktivitami, ktere zak vykonava. Práce také obsahuje zásobník aktivit pro rozvoj rytmických schopností, které lze využívat v rámci běžných vyučovacích předmětů.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the diagnosis of pupils rhythmic abilities in primary school, which is performed using standardized tests. It is mainly about finding out the level of rhythmic abilities in younger school age pupils and at the same time the work aims to find out whether the rhythmic abilities are influenced by gender or physical leisure activities performed by the pupil. The work also contains a list of activities for the development of rhythmic skills that can be used in common subjects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Vybi_halova_ final.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFView/Open
Novakova K. - VP.pdfPosudek vedoucího práce178,6 kBAdobe PDFView/Open
Novakova K. - OP.pdfPosudek oponenta práce147,22 kBAdobe PDFView/Open
Novakova K..pdfPrůběh obhajoby práce62,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40299

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.