Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠpottová Petra, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorLangerová, Kateřina
dc.contributor.refereeValach Petr, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-18
dc.date.accessioned2020-11-10T00:30:02Z-
dc.date.available2018-12-6
dc.date.available2020-11-10T00:30:02Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-21
dc.identifier80302
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40300-
dc.description.abstractV kvalifikační práci byl objasněn postoj učitele k problematice hodnocení a klasifikace žáků v tělesné výchově na 2. stupni základní školy. Prostřednictvím dotazníkového šetření byla provedena studie. Na základě výsledků dotazníkového šetření byly zjištěny minimální rozdíly postoje k hodnocení tělesné výchovy učitelů s praxí a budoucích učitelů, resp. studentů navazujícího magisterského studia učitelství TV pro ZŠ. Vzhledem k dostupnosti výsledků podrobného šetření v Jihomoravském kraji byla provedena komparace výsledků se Středočeským a Plzeňským krajem. Závěrem bylo zjištěno, že učitelé tělesné výchovy s praxí preferují při hodnocení a klasifikaci převážně snahu žáka a jeho osobní zlepšení. Dále bylo potvrzeno, že v současné době není kladen důraz na hodnocení teoretických znalostí žáků z oblasti tělesné výchovy a sportu. Závěrem byly sestaveny návrhy na hodnocení teoretických znalostí žáků z předmětu tělesná výchova a sport prostřednictvím didaktických testů, které jsou určeny pro žáky, kteří se nemohou z nejrůznějších důvodů plně účastnit hodin tělesné výchovy.cs
dc.format118 s. (162 127 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjecthodnocenícs
dc.subjectklasifikacecs
dc.subjectpostojcs
dc.subjectučitel tělesné výchovycs
dc.subjecttělesná výchovacs
dc.subject2. stupeň základní školycs
dc.subjectdotazníkové šetřenícs
dc.subjectteoretický testcs
dc.titlePostoj učitele k hodnocení a klasifikaci žáků v tělesné výchově na 2.stupni základní školy.cs
dc.title.alternativeThe attitude of teachers to evaluation and classification in Physical education at the second grade of primary school.en
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe attitude of a teacher to the issue of assessment and classification of pupils at physical education at the 2nd stage of primary school was clarified there in the thesis. A study was carried out by means of a questionnaire survey. Based on the results of the questionnaire survey minimal differences in the attitudes to the assessment of physical education of teachers with practical experience and future teachers, respectively students of the follow-up master's study program PE for elementary schools were found out. Given the availability of the results of a detailed survey in the South Moravian region, the results were compared with the Central Bohemia and Pilsner´s region. In conclusion, it was found out that teachers of physical education with practice prefer the assessment and classification of the pupil's efforts and personal improvement. Further, it was confirmed that at present there is no emphasis put on assessment of students' theoretical knowledge of physical education and sports. Finally, some proposals were made to evaluate the theoretical knowledge of pupils in the field of physical education and sport through didactic tests, which are designed for pupils who, for various reasons, cannot fully attend physical education lessons.en
dc.subject.translatedevaluationen
dc.subject.translatedclassificationen
dc.subject.translatedattitudeen
dc.subject.translatedphysical education teacheren
dc.subject.translatedphysical educationen
dc.subject.translatedprimary schoolen
dc.subject.translatedquestionnaireen
dc.subject.translatedtheoretical testen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Langerova Katerina.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Langeorva K. - VP.pdfPosudek vedoucího práce189,66 kBAdobe PDFView/Open
Langeorva K. - OP.pdfPosudek oponenta práce186,28 kBAdobe PDFView/Open
Langerova.pdfPrůběh obhajoby práce51,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40300

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.