Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKalistová Petra, Mgr.
dc.contributor.authorKoubová, Kristýna
dc.contributor.refereeKnappová Věra, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-18
dc.date.accessioned2020-11-10T00:30:02Z-
dc.date.available2018-12-6
dc.date.available2020-11-10T00:30:02Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-28
dc.identifier80303
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40301-
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na zařazování tělovýchovných chvilek kompenzačního charakteru do vyučovacích jednotek pro žáky základních škol, které jsou primárně určené pro žáky 1. stupně. Cílem práce je vytvoření souboru cviků využitelných i v jiných vyučovacích jednotkách, než je tělesná výchova. Cviky jsou zaměřeny na kompenzaci dlouhodobého statického sedu.cs
dc.format86
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectsedcs
dc.subjectmladší školní věkcs
dc.subjectkompenzační cvičenícs
dc.subjecttělovýchovné chvilky.cs
dc.titleTělovýchovné chvilky kompenzačního charakteru pro žáky 1. stupně základní školy.cs
dc.title.alternativePhysical education in short while in lessons with compensatory character for pupils of elementary school.en
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis diploma is focused on the inclusion of physical education moments of a compensatory character in units for pupils, which are primarily intended for primary school pupils. The aim of the work is to create a set of exercises that can be used in other teaching units than physical education. The exercises are focused on compensating for long-term static sitting.en
dc.subject.translatedsittibgen
dc.subject.translatedmiddle childhooden
dc.subject.translatedcompensatory excercisesen
dc.subject.translatedphysical education is short while.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP K. Koubova.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
Koubova K. - VP.pdfPosudek vedoucího práce165,59 kBAdobe PDFView/Open
Koubova K. - OP.pdfPosudek oponenta práce190,79 kBAdobe PDFView/Open
Koubova K.pdfPrůběh obhajoby práce50,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40301

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.