Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKalistová Petra, Mgr.
dc.contributor.authorNovák, Jan
dc.contributor.refereeSalcman Václav, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-18
dc.date.accessioned2020-11-10T00:30:02Z-
dc.date.available2018-12-6
dc.date.available2020-11-10T00:30:02Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-28
dc.identifier80305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40302-
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na specifikaci atletický her a dovedností u dětí mladšího školního věku s diabetes mellitus. Tato práce má za úkol charakterizovat děti s diabetes mellitus a také určit jejich speciální potřeby při sportování. Dále tato práce obsahuje vhodné pohybové bloky z atletiky pro děti s diabetes mellitus, které lze využít u žáků 1. stupně základní školy během běžných vyučovacích jednotek.cs
dc.format80 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectmladší školní věkcs
dc.subjectdiabetes mellituscs
dc.subjectatletické hrycs
dc.subjectatletické dovednostics
dc.subjectpohybové bloky.cs
dc.titleSpecifikace atletických her a dovedností u dětí mladšího školního věku s diabetes mellituscs
dc.title.alternativeSpecifications of athletic games and skills in younger school-age children with diabetes mellitusen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis is focused on specification of athletic games and skills of children of younger school age with diabetes mellitus. The aim of this work is to characterize children with diabetes mellitus and to determine their special needs during sport activities. Furthermore, this work contains suitable motional athletic units for children with diabetes mellitus, which can be used by primary school pupils during regular teaching units.en
dc.subject.translatedyounger school ageen
dc.subject.translateddiabetes mellitusen
dc.subject.translatedathletic gamesen
dc.subject.translatedathletic skillsen
dc.subject.translatedmotional unit.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace, Novak Jan.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
Novak J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce148,86 kBAdobe PDFView/Open
Novak J. - OP.pdfPosudek oponenta práce129,15 kBAdobe PDFView/Open
Novak.pdfPrůběh obhajoby práce50,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40302

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.