Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSalcman Václav, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠíma, Petr
dc.contributor.refereeBenešová Daniela, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-18
dc.date.accessioned2020-11-10T00:30:03Z-
dc.date.available2018-11-22
dc.date.available2020-11-10T00:30:03Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-7
dc.identifier80314
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40306-
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vlivem kvality zrakových funkcí na koordinaci horních končetin u dětí mladšího školního věku. Výzkumu se zúčastnilo celkem 58 probandů navštěvujících tréninkové jednotky hokejového klubu Pilsen Wolves. Probandi podstoupili vyšetření centrální zrakové ostrosti a stereopse. Poté absolvovali senzomotorický test, jenž klade vysoké nároky na koordinaci horní končetiny. Získaná data byla vyhodnocena prostřednictvím Pearsonova korelačního koeficientu na hladině významnosti = 0,05. S ohledem na výsledky korelační analýzy jsme dospěli k závěru, že kvalita centrální zrakové ostrosti i stereopse má v mladším školním věku statisticky významný vliv na koordinaci horních končetin.cs
dc.format65 s., ii s. (89 332 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectzrakcs
dc.subjectvizuscs
dc.subjectstereopsecs
dc.subjectkoordinační schopnostics
dc.subjectmladší školní věkcs
dc.titleVliv kvality zrakových funkcí na koordinaci horních končetin u dětí mladšího školního věkucs
dc.title.alternativeThe effect of visual functions quality on upper limb coordination of primary school aged childrenen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis focuses on the effect of visual functions quality on upper limb coordination of primary school aged children. In our research we tested 58 probands attending Hockey Club Pilsen Wolves trainings. This group of probands gradually underwent central visual acuity examination, stereopsis test and sensorimotor test laying high emphasis on upper limb coordination. We used the Pearson's correlation coefficient at a significance level of = 0,05 to evaluate the obtained data. Considering the results of correlation analysis, we have concluded that the quality of central visual acuity and stereopsis has statistically significant effect on upper limb coordination of primary school aged children.en
dc.subject.translatedvisionen
dc.subject.translatedvisusen
dc.subject.translatedstereopsisen
dc.subject.translatedcoordination abilitiesen
dc.subject.translatedprimary school aged childrenen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sima.pdfPlný text práce3,23 MBAdobe PDFView/Open
Sima P. - VP.pdfPosudek vedoucího práce124,84 kBAdobe PDFView/Open
Sima P. - OP.pdfPosudek oponenta práce164,48 kBAdobe PDFView/Open
Sima.pdfPrůběh obhajoby práce52,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40306

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.