Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBenešová Daniela, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorKotora, Tomáš
dc.contributor.refereeValach Petr, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-9-11
dc.date.accessioned2020-11-10T00:30:03Z-
dc.date.available2019-4-11
dc.date.available2020-11-10T00:30:03Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-7-31
dc.identifier81889
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40309-
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na identifikaci a analýzu pracovních činností, které jsou nejrizikovější z pohledu zatížení pohybového aparátu. Výzkumný soubor tvořila čtyři pracovní místa ve firmě ProMinent Systems spol. s r. o. V hale proběhlo celkové pozorování činností, na základě tohoto pozorování byla vybrána čtyři pracovní místa. Na pracovní místa byly aplikovány ergonomické checklisty. V reakci na výsledky z ergonomických checklistů byly stanoveny kritické činnosti na každém pracovním místě. Kritická činnost na každém pracovišti byla podrobena analýze pomocí ergonomické metody RULA a REBA. Výsledky ukázaly, že všechny analyzované pracovní činnosti mají negativní vliv na zaměstnance a jejich pohybový aparát. Nejvíce ovlivněna část pohybového aparátu je trup a krk. Následně byl vytvořen kompenzační cvičební plán, který je zaměřen právě na nejvíce poškozené části pohybového aparátu.cs
dc.format82 s. (113 020 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectergonomiecs
dc.subjectpohybové studiecs
dc.subjectpohybový aparátcs
dc.subjectkompenzacecs
dc.subjectprevencecs
dc.titleErgonomická studie pracovních činností z hlediska zatížení pohybového aparátucs
dc.title.alternativeErgonomic study of work activities in terms of musculoskeletal loaden
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programPedagogika pohybové prevence
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis Diploma Thesis is focused at identifying and analysing the work activities that are most risky from the perspective of the motion apparatus load. The research included four working places at ProMinent Systems. There was a total observation of all activities in the hall and four working places have been selected based on this. Ergonomic checklists were applied to the working posts. In response to the results from the ergonomic checklists, critical activities at each work site were determined. Critical activity in each workplace was analysed using the RULA and REBA ergonomic method. The results showed that all analysed work activities have a negative effect on employees and their mobility apparatus. Most affected part of the motion apparatus are torso and neck. A compensatory exercise plan was subsequently created, targeting precisely the most damaged parts of the mobility apparatus.en
dc.subject.translatedergonomicsen
dc.subject.translatedexercise studiesen
dc.subject.translatedmotion apparatusen
dc.subject.translatedcompensationen
dc.subject.translatedpreventionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace.pdfPlný text práce4,06 MBAdobe PDFView/Open
Kotora T. - VP.pdfPosudek vedoucího práce168,67 kBAdobe PDFView/Open
Kotora T. - OP.pdfPosudek oponenta práce192,41 kBAdobe PDFView/Open
Kotora T..pdfPrůběh obhajoby práce80,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40309

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.