Title: Controlling a jeho využití ve vybraném podniku
Other Titles: Controlling and its application in particular company
Authors: Bělová, Barbora
Advisor: Dvořáková Lilia, Prof. Ing. CSc.
Referee: Číž Josef, Dipl. Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40342
Keywords: controlling;controller;metody a nástroje controllingu;nákladový controlling;kalkulace;přirážková kalkulace
Keywords in different language: controlling;management control;controller;methods and tools of controlling;costs controlling;costing;surcharge calculation
Abstract: Bakalářská práce na téma Controlling a jeho využití ve vybraném podniku, je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou část. Účelem této bakalářské práce je prostřednictvím vhodných bibliografických, elektronických či jiných zdrojů, popsat oblast controllingu v podniku. Dalším cílem je věnovat pozornost pozici controllera, popsat jeho pozici a úlohy ve vztahu k podniku. V praktické části je cílem analyzovat controlling ve vybraném podniku. Dalším cílem je zhodnotit controllingovou oblast a sestavit doporučení či opatření pro zajištění lepšího controllingového řízení podniku.
Abstract in different language: 'Controlling and its application in particular company' is the topic of this work. It is divided in two parts, the theoretical and the practical part. The purpose of this work is to used literature and electronic sources to describe the area of controlling. Further aim is to characterize the position and work of a controller. The intention in the practical part is to analyse controlling in the particular company. At the end of this thesis I recommend better management control process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Belova_Barbora_2020.pdfPlný text práce2,36 MBAdobe PDFView/Open
BP_Belova_VP.pdfPosudek vedoucího práce156,45 kBAdobe PDFView/Open
BP_Belova_OP.pdfPosudek oponenta práce101,64 kBAdobe PDFView/Open
BP_Belova.pdfPrůběh obhajoby práce107,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40342

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.