Title: Softwarový funkční generátor
Other Titles: Software function generator
Authors: Procházka, Jaroslav
Advisor: Křibský, Petr
Referee: Kosturik, Kamil
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4039
Keywords: funkční generátor;signál;frekvenční syntéza;přímá digitální syntéza;D/A převodník;antialiasing filtr;ATmega 168
Keywords in different language: function generator;signal;frequency synthesis;direct digital synthesis;D/A converter;antialiasing filter;ATmega 168
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a stavbu softwarového funkčního generátoru založeného na principu přímé digitální syntézy. Práce dále popisuje elektronické signály a provádí rozbor jednotlivých metod používaných pro jejich vytváření.
Abstract in different language: This bachelors work is focused on design and construction of a software function generator based on a direct digital synthesis principle. The work also describes electronic signals and makes analyses of each single method used for their creation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - E08B0393P.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
051281_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce276,27 kBAdobe PDFView/Open
051281_oponent.pdfPosudek oponenta práce308,21 kBAdobe PDFView/Open
051281_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce157,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4039

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.