Title: "Francouzská kuchyně" - didaktické zpracování tématu
Other Titles: "French cuisine" - methodological elaboration of the topic
Authors: Šlosarová, Jana
Advisor: Nováková, Sylva
Referee: Vondráček, Antonín
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4044
Keywords: francouzská kuchyně;kuchyně francouzských regionů;slavnostní francouzská kuchyně;speciality;stravovací návyky Francouzů;francouzská frazeologie týkající se stolování;důvody výuky tématu francouzské kuchyně;materiály k výuce tématu francouzské kuchyně;francouzská kuchyně v metodách;aktivity k výuce tématu francouzské kuchyně
Keywords in different language: french cuisine;french regions cuisine;festive french cuisine;specialities;eating habits of Frenchmen;french phraseology concerning dining;reasons of teaching topic of french cuisine;materials concerning teaching of topic of french cuisine;french cuisine in textbooks;activities concerning teaching of topic of french cuisine
Abstract: Práce představuje základní fakta a zajímavosti o francouzské kuchyni. Dále ukazuje, jak lze toto téma didakticky zpracovat a jaké aktivity mohou být při jeho výuce použity. Součástí práce jsou také důvody, proč téma francouzské kuchyně ve škole vyučovat a několik příloh, které jsou tvořeny pracovními listy k jednotlivým aktivitám.
Abstract in different language: The thesis presents the essential facts and interesting things about French cuisine. Furthermore, it shows the methodological elaboration of the topic and activities which can be used to teach it. A part of the work consists of reasons of teaching the topic of French cuisine in school. There are also several appendices formed by worksheets of the particular activities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Jana_Slosarova.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Slosarova posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce81,88 kBAdobe PDFView/Open
Slosarova posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce155,98 kBAdobe PDFView/Open
Slosarova prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce39,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4044

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.