Title: Zpracování konkrétního projektu
Other Titles: Processing of a specific project
Authors: Diviš, Vojtěch
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40481
Keywords: nezisková organizace;studentská organizace;projektový management;projekt;projektový tým;plánování;riziko;analýza rizik
Keywords in different language: non - profit organization;student organization;project management;project;project team;planning;risk;risk analysis
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na popis konkrétního projektu ve studentské organizaci. Vychází ze zápisů a přítomnosti autora na realizaci projektu. Definuje tento konkrétní projekt a uvádí jeho jednotlivé plány, které jsou nutné pro jeho realizaci. Hlavním výstupem této práce je poskytnout obecný popis projektu, ze kterého můžou studentské organizace vycházet v následujících projektech. Práce uvádí důvody znemožní realizace a navrhuje opatření, která mohou být aplikována, aby bylo zamezeno ztrátě nebo její dopady byly minimalizovány.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the description of a specific project in a student organization. It is based on the minutes and the presence of the author on the implementation of the project. It defines this project and lists its individual plans, which are necessary for its implementation. The main output of this work is to provide a general description of the project, from which student organizations can build in the following projects. The work states the reasons for imposing implementation and suggests measures that can be applied to prevent loss or minimize its effects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Divis.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
Divis_Vojtech_o.pdfPosudek oponenta práce353,07 kBAdobe PDFView/Open
divis Posudek vedouci BP-DP aktual 19_20-5.pdfPosudek vedoucího práce221,09 kBAdobe PDFView/Open
Divis - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce33,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40481

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.