Title: Opatrovnictví zletilých osob
Other Titles: Guardianship of adults
Authors: Szabová, Klára
Advisor: Pauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
Referee: Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40493
Keywords: opatrovnictví dospělých;veřejné opatrovnictví;omezení svéprávnosti;duševně nemocní;duševní nemoci;svéprávnost;právní osobnost;občanské právo;lidská práva;podpůrná opatření;řízení nesporné;osoba blízká
Keywords in different language: custodianship;guardianship;people with disabilities;civil law;human rights;public guardianship;legal capacity;legal subjectivity;supportive measures;non-contentious jurisdiction;mental disorders
Abstract: Diplomová práce se zabývá opatrovnictvím zletilých osob. Mapuje vývoj opatrovnictví, proces omezování ve svéprávnosti a současný stav opatrovnictví zletilých. Detailněji je popsána problematika veřejného opatrovnictví, neboť se jedná o specializovanou činnost, která si vyžaduje odborné znalosti a dovednosti, přičemž není v zákoně podrobněji specifikována.
Abstract in different language: The goal of the thesis with the topic Adult Guardianship is to describe a current condition of a guardianship including all possible problems. The thesis is divided into several parts. Every part is focused on some problem of Guardianship. The biggest part of this thesis is focused on public guardianship, which is described from an appointment, through an execution to control mechanisms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Klara Szabova - Opatrovnictvi zletilych osob.pdfPlný text práce971,96 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Szabova.pdfPosudek oponenta práce771,47 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Szabova.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Szabova.pdfPrůběh obhajoby práce255,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40493

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.