Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSpurná Kristýna, JUDr.
dc.contributor.authorDesenský, Lukáš
dc.contributor.refereePsutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-23
dc.date.accessioned2020-11-10T00:30:58Z-
dc.date.available2019-6-1
dc.date.available2020-11-10T00:30:58Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-14
dc.identifier80812
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40497
dc.description.abstractŘada snoubenců vstupuje do manželství proto, aby založili rodinu, počali a vychovávali dítě. Méně však vnímají uzavření manželství jako slavnostní posvěcení jejich vztahu, se všemi právními důsledky s tím spojenými. V harmonickém manželství, kdy manželé společně žijí, mají rodinnou domácnost a společné jmění manželů, zpravidla větší právní komplikace nevznikají. Vzájemná majetková plnění manželů jsou poskytována dobrovolně, bez bližšího zjišťování, z jakého důvodu se tak děje. Komplikace nastávají zejména při zániku manželství, kdy se do popředí dostává vypořádání společného jmění nabytého za trvání manželství, se všemi aktivy a pasivy. Společné jmění manželů vzniká ze zákona okamžikem uzavření manželství. Manželský majetkový režim tvoří základní a nejdůležitější institut manželského majetkového práva jako souboru pravidel upravujících majetkové poměry manželů za trvání manželství.cs
dc.format78 s. (171 204)
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectspolečné jmění manželůcs
dc.subjectaktivacs
dc.subjectpasivacs
dc.subjectsmluvený manželský majetkový režimcs
dc.subjectsprávacs
dc.subjectsmluvní volnostcs
dc.subjectevidence smluvcs
dc.subjectvypořádánícs
dc.subjectlimitycs
dc.titleModifikace společného jmění manželůcs
dc.title.alternativeModification of joint property of spousesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedMany engaged couples enter into marriage to start a family, conceive and raise a child. But they perceive marriage less as a solemn consecration of their relationship, with all the legal consequences involved. In a harmonious marriage, where the spouses live together, have a family household and the common property of the spouses, there are usually no major legal complications. Mutual property payments of the spouses are provided on a voluntary basis, without further examination as to why this is done. Complications arise especially in the case of the dissolution of the marriage, when the settlement of joint property acquired during the marriage, with all assets and liabilities, comes to the fore. The joint property of the spouses arises from the law at the moment of marriage. Matrimonial property regimes constitute the fundamental and most important institute of matrimonial property law as a set of rules governing matrimonial property regimes for the duration of marriage.en
dc.subject.translatedjoint property of spousesen
dc.subject.translatedassetsen
dc.subject.translatedliabilitiesen
dc.subject.translatedcontractual matrimonial property regimeen
dc.subject.translatedadministrationen
dc.subject.translatedfreedom of contracten
dc.subject.translatedrecords of contractsen
dc.subject.translatedsettlementen
dc.subject.translatedlimitsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka - Modifikace SJM (2)-converted.pdfPlný text práce825,6 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Desensky 2.pdfPosudek vedoucího práce146,01 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Desensky 2.pdfPosudek oponenta práce54,39 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Desensky 2.pdfPrůběh obhajoby práce307,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40497

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.