Title: Dědická nezpůsobilost
Other Titles: Incapacity to inherit
Authors: Epsteinová, Alice
Advisor: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Referee: Pauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40505
Keywords: dědická nezpůsobilost;dědic;dědění;zůstavitel;pozůstalost
Keywords in different language: incapacity to inherit;heir;inheriting;testator;inheritance
Abstract: Předmětem této diplomové práce je jeden ze zásadních institutů dědického práva, a to konkrétně dědická nezpůsobilost. Vedle dalších představuje tento institut jednu ze základních podmínek vzniku dědického práva, potažmo k samotné realizaci přechodu dědictví na konkrétního dědice. Hlavním cílem této práce je zejména podrobné vyložení právní úpravy dědické nezpůsobilosti ve světle souvisejících okolností, historického vývoje a pro přiblížení praktických řešení i z pohledu judikatury, která dopadá na rozebírané situace.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on one of the basic succession law institutes, incapacity to inherit. In addition to other institutes, it represents one of the basic conditions for succession law, as well as the actual devolution of estate on a specific heir. The main goal is to describe and assess legislation concerning incapacity to inherit in light of all related circumstances and to define controversial issues within the relevant case law, which occur during various situations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Dedicka nezpusobilost. Epsteinova Alice.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Epsteinova.pdfPosudek oponenta práce25,46 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Epsteinova.pdfPosudek vedoucího práce59,02 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Epsteinova.pdfPrůběh obhajoby práce254,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40505

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.