Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
dc.contributor.authorDurná, Jana
dc.contributor.refereeWolfová Jitka, JUDr.
dc.date.accepted2020-6-26
dc.date.accessioned2020-11-10T00:31:03Z-
dc.date.available2019-1-30
dc.date.available2020-11-10T00:31:03Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-15
dc.identifier81262
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40524
dc.description.abstractTématem diplomové práce je "Právní úprava podání v civilním procesu". Podání patří mezi nejtradičnější a nejčastější procesní úkony účastníků řízení. Cílem diplomové práce je podat komplexní výklad o pozitivněprávní úpravě tohoto institutu. Diplomová práce je členěna do samostatných kapitol. První kapitola se věnuje charakteristice civilního procesu. Druhá kapitola pojednává o procesních úkonech účastníků řízení. Následující text práce se věnuje charakteristice podání, jeho formám, náležitostem, druhům a konečně vadám.cs
dc.format77 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcivilní procescs
dc.subjectobčanské soudní řízenícs
dc.subjectprocesní úkoncs
dc.subjectpodánícs
dc.titlePrávní úprava podání v civilním procesucs
dc.title.alternativeLegal Adjustment of the Submission in Civil Procedural Lawen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of the diploma thesis is Legal Adjustment of the Submission in Civil Procedural Law. The submission is the most traditional and typical procedural act performered by involved parties. . The main task of this work was to give a comprehensive interpretation of this institute.The diploma thesis is divided into several individual chapters. The first chapter deals with the characteristics of the civil procedural law. The second chapter desribes the procedural acts of the involved parties. The following text of the diploma thesis deals with the characteristics of submissions, its forms,content requirements, types of submissions and its defects.en
dc.subject.translatedcivil trialen
dc.subject.translatedcivil procedural lawen
dc.subject.translatedprocedural acten
dc.subject.translatedsubmissionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace- Pravni uprava podani v civilnim procesu, Jana Durna.pdfPlný text práce585,17 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Durna.pdfPosudek vedoucího práce213,76 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Durna.pdfPosudek oponenta práce42,52 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Durna.pdfPrůběh obhajoby práce263,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40524

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.