Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFatková Gabriela, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorPištěláková, Dana
dc.contributor.refereeŠlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-25
dc.date.accessioned2020-11-10T00:31:09Z-
dc.date.available2019-6-19
dc.date.available2020-11-10T00:31:09Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-21
dc.identifier80835
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40543
dc.description.abstractV této diplomové práci jsem pozorovala vytváření genderových rozdílů u žáků Základní školy Planá. Konkrétně jsem se zaměřila na zkoumání rozdílů ve vytváření genderové identity mezi žákyněmi a žáky základní školy, kterou získávají výchovou a socializací ve školním a rodinném prostředí. V teoretické části práce jsem se zabývala konceptem genderu, genderovou identitou, genderovými stereo-typy atd. Pro výzkum jsem zvolila metoda zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů.cs
dc.format82 s. (121 927 znaků)
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectgendercs
dc.subjectgenderová identitacs
dc.subjectškolacs
dc.subjectgenderová socializacecs
dc.subjectučitelécs
dc.subjectžácics
dc.subjectrodičecs
dc.subjectantropologie dětstvícs
dc.subjectvzdělánícs
dc.subjectgenderové stereotypycs
dc.titleGender před tabulí, vytváření genderové identity u žáků základní školycs
dc.title.alternativeGender in front of the blackboard, creating gender identity in primary schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedIn this diploma thesis I observed the creation of gender differences in the pupils of the Primary School Planá. Specifically, I focused on examining the differences in the creation of gender identity between pupils of primary school, which they acquire through education and socialization in the school and family environment. In the theoretical part of the work I dealt with the concept of gender, gender identity, gender stereotypes, etc. For the research, I chose the method of participatory observation and semistructured interviews.en
dc.subject.translatedgenderen
dc.subject.translatedgender identityen
dc.subject.translatedschoolen
dc.subject.translatedgender socializationen
dc.subject.translatedteachersen
dc.subject.translatedpupilsen
dc.subject.translatedparentsen
dc.subject.translatedanthropology of childhooden
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedgender stereotypesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pistelakova.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Pistelakova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Pistelakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Pistelakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce384,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40543

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.