Title: Tělocvičná jednota Sokol Rakovník v letech 1918-1938
Authors: Sosna, Vladimír
Advisor: Fischerová Eva, Mgr. Ph.D.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40670
Keywords: sokol;rakovník;československo;první republika;tělocvičná jednota
Keywords in different language: sokol;rakovník;czechoslovakia;first republic;gymnastic union
Abstract: Diplomová práce se zaměřila na Tělocvičnou jednotu Sokol Rakovník v letech 1918-1938. Hlavním cílem práce se stalo analyzování fungování rakovnického Sokola ve vymezeném období. Dalším z cílů práce byla analýza vlivu TJ Sokol Rakovník na společenský a kulturní život v Rakovníku v daném období. Ve zkoumaném období prožívala rakovnická jednota své nejslavnější období. V diplomové práci autor kladl důraz na události, které Sokol Rakovník organizoval nebo se při nich jakkoliv angažoval. Práce se také věnovala vnitřnímu fungování rakovnického Sokola. Dané téma autor zpracoval na základě analýzy archivních zdrojů, periodik a literatury.
Abstract in different language: The diploma thesis focused on the Gymnastic union Sokol Rakovník in the years 1918-1938. The main goal of this thesis was to analyze the functioning of Sokol Rakovník in a defined period. Another goal of the thesis was the analysis of the influence of TJ Sokol Rakovník on the social and cultural life in Rakovník in the defined period. In the period under study, Rakovnik unity experienced its most famous period. In the diploma thesis, the author emphasized the events that Sokol Rakovník organized or was involved in them in any way. The work also focused on the internal functioning of Sokol Rakovník. The author elaborated topic of thesis on the basis of the analysis of archival sources, periodicals and literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Sosna.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Sosna - posudek V.pdfPosudek vedoucího práce468,68 kBAdobe PDFView/Open
Sosna - posudek O.pdfPosudek oponenta práce612,68 kBAdobe PDFView/Open
Sosna - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce298,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40670

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.