Title: VÝVOJ A VZNIK ATOMOVÉ ZBRANĚ V USA
Other Titles: DEVELOPMENT OF THE ATOM WEAPON IN THE USA
Authors: Sztankóová, Markéta
Advisor: Boček Martin, Mgr. Ph.D.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40672
Keywords: usa;atomová bomba;los alamos;projekt manhattan;druhá světová válka
Keywords in different language: usa;atomic bomb;los alamos;manhattan project;second world war
Abstract: Jaderná zbraň se v současné době stala symbolem moci, ale cesta k jejímu vzniku byla dlouhá. Vyžadovala spojení vědců celého světa poháněnými strachem i ctižádostí. Práce studentky mapuje prvotní objevy na poli fyziky, politickou situaci ve světě, která pomohla urychlení vývoje. Její použití ve druhé světové válce pak demonstruje potencionální hrozbu a zároveň odstartuje atomové závody.
Abstract in different language: The nuclear weapon has now become a symbol of power, but the road to its creation has been long. It required the union of scientists around the world driven by fear and ambition. The student's work maps the initial discoveries in the field of physics, the political situation in the world, which helped accelerate development. Its use in World War II then demonstrates the potential threat and at the same time starts nuclear plants.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vznik a vyvoj atomove zbrane.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Sztankoova - posudek V.pdfPosudek vedoucího práce544,98 kBAdobe PDFView/Open
Sztankoova - posudek O.pdfPosudek oponenta práce624,87 kBAdobe PDFView/Open
Sztankoova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce267,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40672

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.