Title: Výchova ke zdraví na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Health Education at primary school
Authors: Vernerová, Adéla
Advisor: Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Klimtová Václava, Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40762
Keywords: výchova ke zdraví;1. stupeň zš;zdravá strava;zdravý životní styl;duševní hygiena;faktory ohrožující zdraví;pohyb;návykové látky;námětové přípravy vkz;tematický plán vkz
Keywords in different language: health education;primary school;healthy food;healthy life style;mental hygiene;health threatening factors;movement;addictive substances;thematic preparation;thematic plan
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na problematiku vyučování výchovy ke zdraví na 1. stupni základní školy. Práce nejprve pojednává o obsahu výchovy ke zdraví. Další částí diplomové práce tvoří prozkoumání kurikulárního dokumentu RVP vzhledem k výchově ke zdraví na 1. stupni ZŠ a v poslední části se nachází mnou vytvořený tematický plán výchovy ke zdraví, určený pro 3. - 5. ročník základní školy. Dále několik vytvořených příprav na různá témata výchovy ke zdraví, které vychází z daného vytvořeného tematického plánu. Tyto přípravy jsou odučené, a proto je obsahem i reflexe daných příprav. Přípravy se dají přizpůsobit ročníku a využít v praxi.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on teaching health education at the 1st grade of primary school. The work first discusses the content of health education. Another part of the thesis consists of examining the curriculum document RVP with regard to health education at the first level of primary school and in the last part there is a thematic plan of health education created by me, designed for the 3rd - 5th year of elementary school. Furthermore, several created preparations for various topics of health education based on the created thematic plan. These preparations are taught, and therefore the reflection of the preparations is included. Preparations can be adapted to different children and used in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Vernerova Adela.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Vernerova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce796,88 kBAdobe PDFView/Open
Vernerova_oponent.pdfPosudek oponenta práce637,02 kBAdobe PDFView/Open
Vernerova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce239,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40762

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.