Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorVernerová, Adéla
dc.contributor.refereeKlimtová Václava, Mgr.
dc.date.accepted2020-6-22
dc.date.accessioned2020-11-10T00:32:22Z-
dc.date.available2018-12-6
dc.date.available2020-11-10T00:32:22Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-30
dc.identifier80142
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40762-
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na problematiku vyučování výchovy ke zdraví na 1. stupni základní školy. Práce nejprve pojednává o obsahu výchovy ke zdraví. Další částí diplomové práce tvoří prozkoumání kurikulárního dokumentu RVP vzhledem k výchově ke zdraví na 1. stupni ZŠ a v poslední části se nachází mnou vytvořený tematický plán výchovy ke zdraví, určený pro 3. - 5. ročník základní školy. Dále několik vytvořených příprav na různá témata výchovy ke zdraví, které vychází z daného vytvořeného tematického plánu. Tyto přípravy jsou odučené, a proto je obsahem i reflexe daných příprav. Přípravy se dají přizpůsobit ročníku a využít v praxi.cs
dc.format79 s. (135 662 znaků).
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectvýchova ke zdravícs
dc.subject1. stupeň zšcs
dc.subjectzdravá stravacs
dc.subjectzdravý životní stylcs
dc.subjectduševní hygienacs
dc.subjectfaktory ohrožující zdravícs
dc.subjectpohybcs
dc.subjectnávykové látkycs
dc.subjectnámětové přípravy vkzcs
dc.subjecttematický plán vkzcs
dc.titleVýchova ke zdraví na 1. stupni ZŠcs
dc.title.alternativeHealth Education at primary schoolen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis is focused on teaching health education at the 1st grade of primary school. The work first discusses the content of health education. Another part of the thesis consists of examining the curriculum document RVP with regard to health education at the first level of primary school and in the last part there is a thematic plan of health education created by me, designed for the 3rd - 5th year of elementary school. Furthermore, several created preparations for various topics of health education based on the created thematic plan. These preparations are taught, and therefore the reflection of the preparations is included. Preparations can be adapted to different children and used in practice.en
dc.subject.translatedhealth educationen
dc.subject.translatedprimary schoolen
dc.subject.translatedhealthy fooden
dc.subject.translatedhealthy life styleen
dc.subject.translatedmental hygieneen
dc.subject.translatedhealth threatening factorsen
dc.subject.translatedmovementen
dc.subject.translatedaddictive substancesen
dc.subject.translatedthematic preparationen
dc.subject.translatedthematic planen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Vernerova Adela.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Vernerova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce796,88 kBAdobe PDFView/Open
Vernerova_oponent.pdfPosudek oponenta práce637,02 kBAdobe PDFView/Open
Vernerova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce239,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40762

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.