Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
dc.contributor.authorŘehořová, Aneta
dc.contributor.refereeHoleček Václav, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-9-8
dc.date.accessioned2020-11-10T00:32:22Z-
dc.date.available2018-12-6
dc.date.available2020-11-10T00:32:22Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-15
dc.identifier80229
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40764-
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá otázkou: Jaký jsem učitel. Je to otázka, na kterou hledá odpověď mnoho pedagogů. V této práci je uvedeno několik způsobů, které nabízejí možnost, jak to zjistit. Teoretická část se zaměřuje na osobnost pedagoga, samotnou profesi a také zde můžeme najít kapitolu, kde se rozebírá úspěšný učitel a doporučení do praxe. Poslední kapitola nabízí přímo metody pro získání zpětné vazby. Závěrem se můžeme podívat na výzkum, kde je využita jedna z možností zpětné vazby za účelem zjištění, jak být "ideálním" učitelem.cs
dc.format76 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectsebehodnocenícs
dc.subjectučitelcs
dc.subjectzákladní školacs
dc.subjectideální učitel.cs
dc.titleJaký jsem učitelcs
dc.title.alternativeWhat a teacher I amen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with the question: What kind of teacher am I? It is a question that many educators are looking for answers to. There are several ways in this work that offer an opportunity to find out. The theoretical part focuses on the personality of the teacher, the profession itself and also here we can find a chapter where a successful teacher is discussed and recommendations for practice. The last chapter offers directly methods for obtaining feedback. Finally, we can look at research where one of the feedback options is used to find out how to be an "ideal" teacher.en
dc.subject.translatedself-assessmenten
dc.subject.translatedteacheren
dc.subject.translatedelementary schoolen
dc.subject.translatedideal teacher.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaky jsem ucitel - Aneta Rehorova.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
Rehorova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce635 kBAdobe PDFView/Open
Rehorova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Rehorova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce215,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40764

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.