Title: Inkluzivní vzdělávání v matematice na 1. stupni
Other Titles: Inclusice education in mathematics at first grade of primary school
Authors: Capová, Petra
Advisor: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Referee: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40771
Keywords: inkluze;integrace;inkluzivní vzdělávání;matematika
Keywords in different language: inclusion;integration;inclusive education;mathematics
Abstract: Diplomová práce se zabývá zpracováním informací na téma: "Inkluzivní vzdělání v matematice na 1. stupni". Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část věnuje pozornost inkluzivnímu vzdělávání a oblastem, které s ním úzce souvisí, a možnostem inkluzivního vzdělávání v matematice. Praktická část se zaměřuje na tvorbu činností a úloh pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, na jejich realizaci a reflexi. Úlohy jsou sestaveny pro 2., 3., a 4. ročník ZŠ.
Abstract in different language: This thesis deals with processing of the information about "Inclusive Education of Mathematics in Primary Schools". This study is divided into two parts - theoretical part and practical part. Theoretical part deals with the inclusive education, spheres which are slightly related with it, and possibilities of inclusive education in mathematics. Practical part deals with creating of activities and assignments for children with special educative needs, their realization and reflection. The assignments have been created for second, third and fourth grade of the primary schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Petra Capova.pdfPlný text práce6,87 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce42,59 kBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek DP - Capova.pdfPosudek oponenta práce28,62 kBAdobe PDFView/Open
Capova protokol881.pdfPrůběh obhajoby práce422,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40771

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.