Title: Mateřství v sociálně vyloučených lokalitách
Other Titles: Motherhood in socially excluded localities
Authors: Hošková, Jolana Anna
Advisor: Hirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
Referee: Kupka Petr, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40830
Keywords: těhotenství náctiletých;mateřství;antikoncepce;sexualita
Keywords in different language: teenage pregnancy;motherhood;contraception;sexuality
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na těhotenství dívek s nízkým socioekonomickým statusem. Pojednává o faktorech, které ovlivňují tento jev, jež neodpovídá diskursu o mateřství vytvořeném dominantní společností, a tak činí tyto dívky marginalizovanými. Zvažuje také otázky týkající se jejich vztahu a přístupu k sexuální výchově a různým typům antikoncepce, přičemž se ptá, zda vůbec mají prostředky na to, aby si uvědomily důsledky brzkého mateřství a zda otěhotnění je jejich svobodná volba.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is focused on teenage pregnancy among women with low socioeconomic status. It discusses the factors that affects this phenomenon, that does not copy the discourse about motherhood through the lens of dominant society and thus make these women marginalized. It also considers questions about their relationship and access to sexual education and various types of birth control, while asking if they at all have the resources to realize the consequences of early motherhood and whether getting pregnant is a freedom of choice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.Hoskova.Jola.pdfPlný text práce252,3 kBAdobe PDFView/Open
Hoskova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce952,39 kBAdobe PDFView/Open
Hoskova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Hoskova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce340,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40830

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.