Title: Přínos moderních přístrojů v redukci dávky při CT angiografii
Other Titles: Benefit of modern devices in dose reduction at CT angiography
Authors: Babický, Robert
Advisor: Heidenreich Filip, MUDr.
Referee: Honzíková Kamila, Ing. Bc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40955
Keywords: výpočetní tomografie;radiodiagnostika;diagnostika;angiografie;dlp;radiační zátěž
Keywords in different language: computed tomography;radiodiagnostics;diagnostics;angiography;dlp;radiation dose
Abstract: Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část práce je tvořena anatomií vaskulárního systému a jeho onemocněními. Dále jsou uvedeny možnosti zobrazení cév, CT angiografie společně s indikacemi a kontrastní látky. Větší pozornost je věnována samotné výpočetní tomografii a CT technologiím. V poslední části je uvedena klinická dozimetrie. Praktická část obsahuje metodiku, cíle, statistické zpracování, diskuze a závěr. Mé cíle byli porovnat radiační zátěž tří určitých přístrojů při vyšetření aorty a karotid.
Abstract in different language: Bachelor work is composed of theoretical and practical part. Theoretical part is formed by anatomy of vascular system and its diseases. There are listed options of blood vessels imaging, contrast substances and CT angiography with indications.. Pays attention to computed tomography and CT technologies. In the last part there is clinical dosimetry stated. Practical part contains methodology, objectives, statistical treatment, discussion and conclusion. My objectives were to compare radiation dose of three machines at examination of aorta and carotides.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babicky_Robert_ RAS3_BP.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
Babicky_VP.pdfPosudek vedoucího práce307,76 kBAdobe PDFView/Open
Babicky_OP.pdfPosudek oponenta práce312,9 kBAdobe PDFView/Open
Babicky.pdfPrůběh obhajoby práce374 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40955

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.