Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPešta Martin, Doc. RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠoffrová, Pavla
dc.contributor.refereeKulda Vlastimil, MUDr.
dc.date.accepted2020-6-18
dc.date.accessioned2020-11-10T00:33:32Z-
dc.date.available2019-6-18
dc.date.available2020-11-10T00:33:32Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-4-30
dc.identifier84052
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40958
dc.description.abstractHlavním cílem práce bylo zjistit, zda je možné použít plazmu získanou z plné krve (odebrané do zkumavky K3EDTA) pro izolaci nukleových kyselin (RNA) v dostatečném množství a dostatečné čistotě tak, aby bylo možno provést stanovení biomarkerů ze skupiny mikroRNA u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. Pro izolaci byly použity soupravy firmy Qiagen (Hilden, Německo). Parametry izolované RNA (koncentrace a čistota) byly měřeny na přístroji Nanodrop 1000 (Thermo Fisher Scientific Waltham, USA).cs
dc.format73 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkardiovaskulární onemocněnícs
dc.subjectmikrornacs
dc.subjectizolacecs
dc.subjectplazmacs
dc.titleIzolace nukleových kyselin z plazmy pro účely kvantitativní analýzycs
dc.title.alternativeIsolation of nucleic acid for quantitative analysis from plasmaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main aim of this thesis was to find out, if it is possible to use plasma of a whole blood (collected to K3EDTA tube) for isolation of nucleic acids (RNA) in sufficient quantity and quality for setting biomarkers from group of microRNAs in patients with cardiovascular diseases. The kits from Qiagen (Hilden, Deutschland) were used for isolation. Parametres of isolated RNA (concentration and purity) were measured on a Nanodrop 1000 instrument (Thermo Fisher Scientific Waltham, USA).en
dc.subject.translatedcardiovascular diseasesen
dc.subject.translatedmicrornaen
dc.subject.translatedisolationen
dc.subject.translatedplasmaen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soffrova_Pavla_ZL_BP.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFView/Open
Soffrova_VP.pdfPosudek vedoucího práce319,43 kBAdobe PDFView/Open
Soffrova_OP.pdfPosudek oponenta práce384,36 kBAdobe PDFView/Open
Soffrova.pdfPrůběh obhajoby práce345,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40958

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.