Title: Karcinom děložního čípku
Other Titles: Cervical cancer
Authors: Malá, Viktorie
Advisor: Pažinová Jitka, MUDr.
Referee: Čedíková Miroslava, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40959
Keywords: rakovina děložního čípku;prevence;očkování;lidský papilomavirus;informovanost
Keywords in different language: cervical cancer;prevention;vaccination;human papillomavirus;awareness
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou karcinomu děložního čípku. Popisuje, jakými způsoby lze provádět diagnostiku, léčbu prekanceróz i rakoviny děložního čípku. Také jsou zde uvedeny různé typy preventivních kroků, které lze absolvovat. Účelem této kvalifikační práce bylo zjistit míru informovanosti o vzniku karcinomu děložního čípku a zmapovat ji prostřednictvím konkrétního vzorku žen a mužů.
Abstract in different language: This thesis focuses on the problems of cervical cancer. It also introduces different techniques of screenings, precancerous, and cancer treatments and ways to prevent cervical cancer. The purpose of this qualification was to determine the level of awareness of the origin of cervical cancer and to map it through a specific sample of women and men.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mala_Viktorie_ZL_BP.pdfPlný text práce4,28 MBAdobe PDFView/Open
Mala_VP.pdfPosudek vedoucího práce303,6 kBAdobe PDFView/Open
Mala_OP.pdfPosudek oponenta práce349,97 kBAdobe PDFView/Open
Mala.pdfPrůběh obhajoby práce362,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40959

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.