Title: Průtoková cytometrie v elektrickém poli
Other Titles: Flow cytometry in electric field
Authors: Nová, Dominika
Advisor: Vlas Tomáš, Ing. Bc.
Referee: Georgiev Daniel, Doc. PhD.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40970
Keywords: buňky imunitního systému;průtoková cytometrie;2dep cytometrie;test aktivace basofilů
Keywords in different language: cells of the immune system;flow cytometry;2dep cytometry;basophil activation test
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním metodiky stanovení aktivace basofilních granulocytů stimulovaných alergenem břízy na průtokovém cytometru a na nově vyvíjející se 2DEP cytometrii. Stanovení bude probíhat u pozitivních pacientů na alergen břízy a u negativních kontrol pro porovnání výsledků.
Abstract in different language: This Bachelor thesis will be about comparsion of methodologies for determining the activation of basophilic granulocytes stimulated by the birch allergen on a flow cytometer and on newly developed 2DEP cytometry. Determination will take place on positive patients for birch allergen and negative controls for comparison of results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nova_Dominika_ZL_BP.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
Nova_VP.pdfPosudek vedoucího práce373,11 kBAdobe PDFView/Open
Nova_OP.pdfPosudek oponenta práce917,87 kBAdobe PDFView/Open
Nova.pdfPrůběh obhajoby práce336 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40970

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.