Title: Optimalizace logistických procesů na bázi spolupráce přepravních společností
Other Titles: Use of optimalization methods for selected problems solving of bussiness economics
Authors: Fiala, Tomáš
Advisor: Lukáš Ladislav, Doc. RNDr. Ing. CSc.
Referee: Plevný Miroslav, Prof. Dr. Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41139
Keywords: optimalizace;logistika;aukce;cplex;vrp
Keywords in different language: optimalization;logistics;auction;cpex;vrp
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá metodami pro optimalizaci logistických úloh. Práce se skládá ze pěti kapitol. První kapitola se věnuje problematice současné logistiky a možnostem využití vertikální nebo horizontální spolupráce mezi přepravci. Dále jsou popsány formy spolupráce mezi přepravci a možnosti koordinace této spolupráce. Druhá kapitola se zabývá metodami používanými pro řešení optimalizačních úloh. Třetí kapitola je zaměřena na analýzu modelů a je dále rozdělena na tři části. První část popisuje rozšířené metody používané při hledání optimálních tras. Druhá část popisuje strategie výběru požadavků pro aukci. Třetí část této kapitoly obsahuje popis dvou metod výměny požadavků založených na aukci. Dále je ve čtvrté kapitole stručně popsán nástroj CPLEX, použitý pro řešení optimalizačních úloh a poté jsou popsané modely implementovány a zhodnoceny. V poslední páté kapitole je implementovaný model upraven pro reálné vstupy. Nakonec jsou získané výsledky zhodnoceny.
Abstract in different language: This thesis describes methods used for optimization of logistic problems. Thesis consists of five chapters. In the first chapter, current logistics issues are discussed and the possibilities of horizontal and vertical cooperation in that matter. In the same chapter are described possible forms of cooperation along with description of coordination methods. The second chapter consists of methods used for solving the optimization problems. The third chapter is focused on model analysis and is further divided onto three parts. Methods used for route optimization are described in the first part. Strategies for request selection are described in the second part. The third and also last part of this chapter contains the description of two methods used for auction-based request exchange. Next, the tool CPLEX, used for calculating the problems, is described. In the same chapter are the previously described models implemented and analysed further. Lastly, the implemented model is used with real data (eg. coordinates) and the solution is discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fiala_DP.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
FialaTomas v.pdfPosudek vedoucího práce150,5 kBAdobe PDFView/Open
DP_Fiala_OP_KEM-2020.pdfPosudek oponenta práce125,69 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby Fiala.pdfPrůběh obhajoby práce65,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41139

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.