Title: Bohemismy v tlumočnické praxi v Centru na podporu integrace cizinců v Plzeňském kraji
Other Titles: Bohemisms in interpretation practice in Center for Support of Integration of Foreigners in Pilsen region
Authors: Fataliyeva, Javganat
Advisor: Shestakova Anastasiya, Filolog
Referee: Korostenski Jiří, Doc. Mgr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41261
Keywords: cizinci;bohemismus;cpic;centrum na podporu integrace cizinců;migrace;jazyky;vzájemné ovlivňování jazyků při lidské migraci;koncepce integrace cizinců v české republice;konsekutivní tlumočení;simultánní tlumočení;typy překladu;sociální pracovník;komunitní tlumočník;sociální služby;typy bohemismů;schéma vzniku a původů bohemismů;lingvistika;tlumočnická činnost
Keywords in different language: foreigners;bohemisms;csif;center for support of integration of foreigners;migration;languages;mutual influence of languages during personal migration;conception of integration of foreigners in czech republic;consecutive interpreting;simultaneous interpreting;types of translation;social worker;comminital interpreter;social services;types of bohemisms;schematic of formation and origin of bohemisms;linguistics;interpreting work
Abstract: Vliv Českého jazyka na jazyk cizinců navštěvujících Centrum na podporu integrace cizinců v Plzeňském kraji se stručným úvodem do činnosti Integračního centra, popis bohemismů používaných klienty centra na podporu integrace cizinců s jazykovědným rozborem, definice bohemismů. Teorie překladu a tlumočení s vlivem vlastní praxe v integračním centru.
Abstract in different language: Influence of Czech language on foreigner's visiting Center for Support of integration of Foreigners in Pilsen region with short introduction in work of the Centre, description of bohemisms used by clients of the Centre with linguistical analysis, defining bohemisms. Theory of translatology and translation under influence of own experience as an interpreter in integration centre.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fataliyeva J..pdfPlný text práce747,72 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_Fataliyeva oponent.docxPosudek oponenta práce18,55 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Posudek_vedouci_Fataliyeva.docxPosudek vedoucího práce18,23 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Fataliyeva obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce411,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41261

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.