Title: Komentovaný překlad vybraných publicistických textů
Other Titles: Commented Translation of Selected Publicistic Texts
Authors: Duchek, Jiří
Advisor: Königsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
Referee: Vávra Zdeněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41263
Keywords: překlad;oceán;plastové odpadky;znečištění
Keywords in different language: translation;ocean;plastic garbage;pollution
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá teorií a praxí překladu. Praktická část obsahuje překlady třech vybraných publicistických textů z německých online týdeníků Der Spiegel a Die Zeit. Kromě překladu tato práce obsahuje i informace o německých týdenících a o autorech, kteří vybrané texty napsali a komentář, který se zaměřuje na konkrétní problémy, které během překladu nastaly. Závěr této práce tvoří dva glosáře obsahující slovní zásobu z oblasti ekologie oceánů.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the theory and practice of translation. The practical part contains a translation of three selected journalistic texts from the German online weekly magazines Der Spiegel and Die Zeit. In addition to the translation, this work also contains information about German weekly magazines and about the authors who wrote the selected texts and a commentary that focuses on the specific problems that arose during the translation. The conclusion of this work consists of two glossaries containing vocabulary from the field of ocean ecology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_DUCHEK.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
BP_Duchek_oponent_ZV.pdfPosudek oponenta práce243,43 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_vedouci_JDuchek.pdfPosudek vedoucího práce146,78 kBAdobe PDFView/Open
Duchek prubeh obhj..pdfPrůběh obhajoby práce300,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41263

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.