Title: Komentovaný překlad vybraných textů z knihy B. Schäfera: "Die Gesetze der Gewinner"
Authors: Krumlová, Kristýna
Advisor: Königsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
Referee: Šíp Martin, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41265
Keywords: překlad;překladatel;gastronomie;německý jazyk;teorie překladu;makro analýza;mikro analýza
Keywords in different language: translation;translator;gastronomy;german language;theory of translation;macroanalysis;microanalysis
Abstract: Hlavním cílem této práce je překlad textů z oblasti gastronomie s komentářem a glosářem. Text se zaměřuje na německé recepty. Jedná se tedy o překlad z německého do českého jazyka. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část obsahuje obecné znalosti překladu. Praktická část se skládá ze samotného překladu receptů, komentáře s analýzou textů a šesti glosářů s problematickou slovní zásobou. V závěru práce nalezneme uvedené zdroje, shrnutí v anglickém a českém jazyce a přílohy.
Abstract in different language: The objective of this thesis is the translation of a text from the field of gastronomy with a commentary and a glossary. The text is focused on German recipes. It is a translation from German language into Czech. The work is divided into two parts. The theoretical part includes the general knowledge of translation. The practical part is composed of the translation of recipes, a commentary containing the analyses of texts and six glossaries with problematic vocabulary. At the very end the bibliography, abstract, resumé and appendix are included.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Kristyna Krumlova.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta Krumlova.pdfPosudek oponenta práce98,46 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_vedouci_KKrumlova.pdfPosudek vedoucího práce143,65 kBAdobe PDFView/Open
Krumlova prubeh obhj..pdfPrůběh obhajoby práce297,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41265

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.