Název: Česko-bavorská spolupráce v oblasti zdravotnictví
Další názvy: Czech-Bavarian cooperation in the area of healthcare
Autoři: Čechová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Königsmarková Andrea, Mgr. Ph.D.
Oponent: Šíp Martin, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41266
Klíčová slova: bavorsko-česká spolupráce;přeshraniční spolupráce;krizové řízení;zdravotnická záchranná služba;spolupráce ve zdravotnictví;bavorsko;česko-bavorské příhraničí;přeshraniční zdravotní péče v evropské unii
Klíčová slova v dalším jazyce: bavarian-czech cooperation;cross-border cooperation;crisis management;ambulance service;cooperation in healthcare;bavaria;czech-bavarian borderland;cross-border healthcare in the european union
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce bylo zmapovat bavorsko-českou spolupráci v oblasti zdravotnictví. První část práce je věnována přeshraniční zdravotní péči v Evropské unii, bavorsko-české přeshraniční spolupráci v oblasti krizového řízení a jeho jednotlivým složkám. Druhá část práce je prakticky zaměřená a obsahuje příklady dobré praxe z oblasti přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnictví.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis was to map the Bavarian-Czech cooperation in the field of healthcare. The first part of the work is devoted to cross-border healthcare in the European Union, Bavarian-Czech cross-border cooperation in the field of crisis management and its individual components. The second part of the work is practically focused and contains examples of good practice in the field of cross-border cooperation in the field of health.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Katerina Cechova_finalni.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek_vedouci_KCECHOVA.pdfPosudek vedoucího práce116,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek Cechova.pdfPosudek oponenta práce102,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cechova obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce382,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/41266

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.