Title: Analýza jazykových prostředků komerční reklamy v ruských novinách a časopisech
Other Titles: The analysis of language of commercial advertisements in russian newspapers and magazines
Authors: Khila, Krystsina
Advisor: Němcová Bohuslava, Mgr. Ph.D.
Referee: Shestakova Anastasiya, Filolog
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41267
Keywords: jazykové prostředky;reklamní text;automobily;komerční reklama;diskurz;avtomir.
Keywords in different language: language resources;advertising text;cars;commercial advertising;discourse;avtomir
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou jazykových prostředků používaných v reklamních textem časopisu ?Avtomir?. V první kapitole jsme se soustředili na definici komerční reklamy a reklamního diskurzu. Pozornost byla zaměřena na strukturu reklamních textů a jakykové prostředky. Druhá kapitola představuje výsledky analýzy jazykových prostředků 30 reklamních textů.
Abstract in different language: The Bachelor's thesis deals with the analysis of language resources used in the advertising texts of the magazine "Avtomir". In the first chapter, we focused on the definition of commercial advertising and advertising discourse. Attention was focused on the structure of advertising texts and language resources. The second chapter presents the results of the analysis of language resources of 30 advertising texts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP KK.pdfPlný text práce3,55 MBAdobe PDFView/Open
Posudek_oponent_Khila.docxPosudek oponenta práce15,68 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Khila - vedouci.docxPosudek vedoucího práce16,43 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Khila obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce242,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41267

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.