Title: Návrh způsobu měření funkčních prvků (vahadel) ložiskového systému "Axiálního samovyvažovacího ložiska"
Other Titles: Design of method of measuring functional elements (rocker arms) of bearing system "Axial self-balancing bearing"
Authors: Paul, Zdeněk
Advisor: Zídková Helena, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kubátová Dana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41268
Keywords: samovyrovnávací ložisko;axiální segmentové ložisko;kluzná ložiska;vahadla;měřící přípravek.
Keywords in different language: self-equalized bearing;thrust bearing;plain bearing;leveling plates;measuring jig.
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na návrh nového způsobu měření výšky vahadel ložiskového systému "axiálního samovyvažovacího ložiska"a s tím spojeného navržení nového měřícího přípravku pro zjednodušení a zrychlení měření. Přípravek v průběhu práce prošel mnoha úpravami. Na závěr byl přípravek testován z hlediska kvality, časové náročnosti a variability.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on a new method of height measuring of self-equalizing levers through newly designed measuring tool with aim for simplicify and reduce the measurement time compared to the current measurement method. Measuring tool was modified several times in period of time. At the end the measuring tool was tested in terms of quality, time consuming of measuring and variability comparing with current measurement method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paul_BP.pdfPlný text práce2,96 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Paul.pdfPosudek oponenta práce4,89 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP Paul.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Paul.PDFPrůběh obhajoby práce643,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41268

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.