Title: Vliv technologie výroby na pevnost šroubů z Inconelu 718
Other Titles: Influence of the manufacturing technology on bolt strength made of Inconel 718
Authors: Dvořák, Jakub
Advisor: Zetková Ivana, Ing. Ph.D.
Referee: Daňa Milan, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41279
Keywords: aditivní technologie;inconel;dmls;slm;závity
Keywords in different language: additive technology;inconel;dmls;slm;thread
Abstract: V této bakalářské práci bude porovnána výroba šroubů z Inconelu 718? zhotovených aditivní metodou a šroubů zhotovených konvenčními metodami výroby (třískovým obráběním a tvářením), dále se bude zabývat optimalizací navržených podpůrných struktur šroubů se závitem M12g6 pro aditivní metodu výroby pro zajištění požadovaných mechanických vlastností, minimalizaci chyb při tisku a snížení následných dokončovacích operací.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with comparison of bolts made of Inconel 718 made by additive technology and conventional technologies (machining, forming), further, it deals with optimalization of designed support structures for M12g6 bolts, ensuring the required mechanical properties, elimination of print faults and minimalizing postprocess needs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dvorak_Jakub_2020.pdfPlný text práce5,05 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Dvorak.pdfPosudek oponenta práce700,13 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP Dvorak.pdfPosudek vedoucího práce2,66 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Dvorak.PDFPrůběh obhajoby práce525,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41279

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.