Title: Řešení problematických míst při návrhu podpůrných konstrukcí AM dílů
Other Titles: Solving of Problematic Spots During the Design of Support Structures in AM Parts
Authors: Porkristl, Martin
Advisor: Zetková Ivana, Ing. Ph.D.
Referee: Farský Jindřich, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41283
Keywords: 3d tisk kovů;aditivní výroba;materialise magics;podpůrná konstrukce;eos m290;napojování podpůrné konstrukce
Keywords in different language: 3d metal printing;additive manufacturing;materialise magics;support structure;eos m290;interface of support structure
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem kritických míst při 3D tisku kovových součástí metodou DMLS na rozhraní plné části a podpůrné konstrukce součásti. U napojení podpůrných konstrukcí je možno volit několik možných parametrů, jmenovitě výkon laseru, skenovací rychlost, Z-offset a geometrické rozměry napojovacích zubů a mnoho dalších. Praktická část práce je věnována optimalizaci těchto parametrů, tisku testovacích vzorků na 3D tiskárně EOS M290 a jejich testování při zkoušce tahem pro ověření navržených parametrů.
Abstract in different language: Bachelor thesis is addressing the design of critical spots during metal 3D printing using DMLS on the interface of the full body and support structure of the part. Several parameters can be selected for the support structure interface, such as laser power, scanning speed, Z-offset, geometrical dimensions of teeth and many more. The practical part of this thesis is dedicated to the optimization of these parameters, printing test parts on EOS M290 3D printer and their tensile testing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Porkristl_Z.pdfPlný text práce4,71 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP Porkristl.pdfPosudek oponenta práce156,12 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP Porkristl.pdfPosudek vedoucího práce2,66 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Porkristl.PDFPrůběh obhajoby práce599,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41283

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.